Vindruvans Förskola

Norrköpings kristna förskola

Välkommen till Vindruvans förskola

blue little boy

Lammet

(1-4 år)

pink little girl

Pärlan

(1-4 år)

yellow little girl

Lejonet

(1-4 år)

Diamanten

(4-5 år)

We're so thrilled an happy our family is growing!

Om vår förskola

Vindruvans förskola har  fyra avdelningar med 15-16 barn per avdelning. Tre avdelningar har åldrarna 1-4 år och en avdelning för 4-5 åringar. Vi har stora härliga lokaler, en fin gård och maten lagas i vårt eget kök. 

Vindruvan har en kristen profil vilket innebär att barnen varje vecka får ta del av berättelser ur Bibeln som vi läser, dramatiserar eller illustrerar på annat sätt. Bibelberättelserna är en del i vårt värdegrundsarbete. Vi sjunger kristna barnsånger och ber bordsbön innan vi äter.

Vår vision

Vi vill ge barnen utrymme att växa och utvecklas i värden, värderingar och karaktär (hjärta), språk och kunskap (hjärna).

Värde

Värde handlar om hjärtat. Vi vill att barnen ska se, möta, och höra goda exempel i karaktär och själva utvecklas i samarbete, respekt, självkänsla, tro, hopp och kärlek. Karaktärsdrag som kan utvecklas är exempelvis hjälpsamhet, givmildhet och tacksamhet.

språk

Språk

Språk är att kommunicera och att göra sig förstådd och förstå andra. Detta är en grundförutsättning för varje barn. Vi vill på allt sätt stödja kommunikation och språkutveckling under barnens tid i förskolan.

kunskap

Kunskap

Kunskap handlar om att förstå världen runt omkring. Vi vill möta barnens hunger efter kunskap och att de ska bevara sin nyfikenhet och sin lust att lära. Vi vill att de ska lära sig med alla sina sinnen.

Sök plats hos oss

Är du intresserad av att ha ditt barn på vår förskola? Eller har du några frågor? Välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi mer!